Šimonko má dnes už osem rokov. Časovo musíme rehabilitácie a liečenia prispôsobiť škole, aby veľa nechýbal. Plán liečení nájdete v záložke rok 2018.

Občianske združenie, Šimon M. vzniklo, aby sme vedeli finančne zabezpečiť Šimonkovi rehabilitácie a pravidelné cvičenia, ktoré bez Vašej podpory darovania 2% určite nezvládneme. Nikto nevie, kam ho až môže cvičenie posunúť, ale je isté, že bez neho nemôže kvalitne žiť. Je to jediná možnosť ako malými krôčikmi zlepšiť jeho stav, prípadne aby sa nezhoršil.

Úprimná vďaka všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú.