Občianske združenie, Šimon M. vzniklo, aby sme vedeli finančne zabezpečiť Šimonkovi rehabilitácie a pravidelné cvičenia, ktoré bez Vašej podpory darovania 2% určite nezvládneme. Nikto nevie, kam ho až môže cvičenie posunúť, ale je isté, že bez neho nemôže kvalitne žiť. Je to jediná možnosť ako malými krôčikmi zlepšiť jeho stav, prípadne aby sa nezhoršil.

Šimon má už štrnásť rokov a aj u nás platí staré známe príslovie „veľké deti, veľké starosti“.V našom prípade to platí aj z pohľadu financií, ktoré každoročne potrebujeme zabezpečiť pre Šimona, aby mal možnosť aj naďalej zlepšovať svoj zdravotný stav pod dohľadom fyzioterapeutov ale aj bežné potreby, ako napríklad mechanický vozík, ktorého doplatok sa pohybuje na úrovni 3000€ a viac (plánovaná kúpa vozíka v roku 2024).

K tomuto veku patrí aj obdobie dospievania. Šimon je veselá povaha a ako matka verím, že aj toto obdobie zvládneme bez negatívneho pohľadu na život, lebo svoj voľný čas netrávi ako jeho rovesníci, vonku s kamarátmi. Po rokoch už máme zabehnuté aktivity, na ktoré sa postupne Šimon nepozerá ako na povinnosti. Je veľmi rozumný a dobre si uvedomuje, že bez cvičenia a fyzickej aktivity, nedosiahne fyzické zlepšenie natoľko, aby bol úplne samostatný a vedel sa o seba postarať.

Plán aktivít – cvičení nájdete v záložke chronológia rok 2024.

Úprimná vďaka všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú.