Šimon má už trinásť rokov. Za to, kam sa až dostal patrí nemalá vďaka Vašej podpore prostredníctvom 2%, ktoré nám pomáhajú zvládnuť finančne náročnú zdravotnú starostlivosť. Čaká nás veľmi náročné obdobie, keď pri dospievaní narastie do výšky, čo v jeho prípade môže spôsobiť výrazné zhoršenie stavu až tak, že sa neudrží na nohách ani pri chodítku. Takže o to viac musí na sebe pracovať, aby spevňoval tie svaly, ktoré sám nevie používať, a uvoľňoval spastické svaly v dôsledku diagnózy. Plán aktivít – cvičení nájdete v záložke chronológia rok 2023.

Občianske združenie, Šimon M. vzniklo, aby sme vedeli finančne zabezpečiť Šimonkovi rehabilitácie a pravidelné cvičenia, ktoré bez Vašej podpory darovania 2% určite nezvládneme. Nikto nevie, kam ho až môže cvičenie posunúť, ale je isté, že bez neho nemôže kvalitne žiť. Je to jediná možnosť ako malými krôčikmi zlepšiť jeho stav, prípadne aby sa nezhoršil.

Úprimná vďaka všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú.