Šimonko má dnes už dvanásť rokov. Je veľmi šikovný, ale do všetkého ho musíme tlačiť. Či je to škola alebo cvičenie. Dúfam, že za to môže „iba jeho  vek“ z ktorého raz vyrastie a uvedomí si, že ako rodičia robíme všetko len pre jeho dobro – aby mohol viesť samostatný život tak, ako je to len možné. Plán aktivít – cvičení nájdete v záložke rok 2022.

Občianske združenie, Šimon M. vzniklo, aby sme vedeli finančne zabezpečiť Šimonkovi rehabilitácie a pravidelné cvičenia, ktoré bez Vašej podpory darovania 2% určite nezvládneme. Nikto nevie, kam ho až môže cvičenie posunúť, ale je isté, že bez neho nemôže kvalitne žiť. Je to jediná možnosť ako malými krôčikmi zlepšiť jeho stav, prípadne aby sa nezhoršil.

Úprimná vďaka všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú.