Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k napredovaniu Šimonka.

Lekárom z Antolskej nemocnice a DFNsP Kramáre, ktorí stáli pri Šimonkovi, keď bojoval po príchode na svet.

N.f. Paulínka a osobitne Zuzke Ryšavej, ktorá nezištne pomáha rodičom s deťmi s DMO.

Odborníkom a fyzioterapeutom, ktorí mali trpezlivosť pri rehabilitácií. Ako aj všetkým, ktorí nám finančne pomáhajú, aby sme to zvládli.

Srdečná vďaka