2 percentá z dane

Ak ste právnická alebo fyzická osoba – živnostník:

Priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane:
Názov organizácie: Šimon M.
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 50053035
Ulica: Hanzlíčkova 985/7
Mesto: Svätý Jur
PSČ: 900 21

31. 3. 2024 je posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie.

Ak ste zamestnanec:

Do 15. 2. 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb. Požiadajte zamestnávateľa , aby Vám vyhotovil POTVRDENIE o zaplatení dane. Vyplňte VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

Tlačivo VYHLÁSENIE riadok 13: Zaokrúhľuje sa na 2 desatinné miesta matematicky.
Priklad:
1272,70 x 0,02 = 25,454  25,45  (zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny)
1272,75 x 0,02 = 25,45 25,46  (zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu)

Obe tlačivá doručte do 30. 4. 2024 na daňový úrad. Ak mi odovzdáte vyplnené tlačivá, osobne ich odovzdám na daňový úrad.
O využití finančných prostriedkov získaných z 2% Vás budem informovať prostredníctvom tejto stránky. Plánované finančné náklady nájdete v záložke rok 2024.

Ako prispieť

Ak chcete pomôcť finančným príspevkom na Šimonka, môžete zaslať peniaze na účet Občianskeho združenia s názvom Šimon M., z ktorého celá suma je určená na Šimonkovu zdravotnú starostlivosť.

Pokyny k platbe:

Názov banky: Tatra banka
IBAN: SK60 1100 0000 0029 4202 8436

Veľká vďaka známym i neznámym darcom…