2022

Všetci máme za sebou náročný rok plný obmedzení, ktoré ovplyvnili náš každodenný život. Aj napriek tomu sme mali možnosť pravidelne rehabilitovať, absolvovať hipoterapiu, cvičenia SM systém a sedenia so psychológom… Bolo potrebné kúpiť nový vozík, nakoľko Šimon podrástol. Doplatok hradený z 2%, ktorý sme v roku 2021 uhradili za rehabilitačný vozík bol cca.2500€.

Po fyzickej stránke sa jeho stav veľmi nezlepšil. Skôr naopak. Z pohľadu lekárov je jeho stav stabilizovaný a je len na ňom, aby si uvedomil, že len vďaka tvrdej drine na sebe môže do istej miery jeho stav ovplyvniť. Sú limity, ktoré nikdy neprekročí, ale z hľadiska jeho zdravia je veľmi dôležité posilňovať chrbtové a brušné svalstvo, ktoré majú ľudia odkázaný na vozík veľmi oslabené. Momentálne sa vie v rámci interiéru presunúť pomocou chodítka, ale začali sa mu viacej deformovať chodidla a členky. Môže sa stať, že keď to bude postupovať, je len otázkou času, kedy bude odkázaný iba na vozík. Dúfam, že Šimon bude mať to šťastie v živote, že aj napriek hendikepu sa bude môcť presúvať pomocou chodítka, prípadne trojbodových palíc, aby nebol úplne odkázaný na neustálu pomoc druhej osoby.

V centre Svetielko v Bratislave máme tento rok rezervovaných päť termínov na týždňové rehabilitácie /suma 5×400€/. Centrum navštevujeme už štvrtý rok a Šimon tam chodí rád aj vďaka skvelému kolektívu. Podľa finančných prostriedkov, ktoré vyzbierame z 2% v roku 2022, by sme radi pridali ešte dva týždňové pobyty.

Pravidelne raz týždenne cvičí a pláva pod dohľadom fyzioterapeuta. Plávanie je ovplyvnené aktuálnymi pandemickými opatreniami. Odhadované finančné náklady na rehabilitácie a plávanie 2000€.

Raz do týždňa chodíme na hipoterapiu do OZ Hipo Dúbrava. Je to skvelá možnosť dostať sa do prírody. Koníky mu aspoň na chvíľu „nahradia nohy“ a môže vnímať prírodu ako bez hendikepu. Na hipoterapiu chodíme už od troch rokov. Pri hipoterapii sa mu hlavne uvoľňujú stuhnuté svaly na nohách a spevňuje brušné a chrbtové svalstvo, ktoré má v oblastí drieku veľmi slabé.

Celý rok 2021 bol ovplyvnený pandemickou situáciou. Väčšinu času nebolo možné absolvovať športové súťaže a trénovať v kolektíve. Dúfame, že tento rok už nebudú deti obmedzované v športových aktivitách, ktoré Šimonkovi umožňujú stretnúť sa s kamarátmi a pritom si zašportovať.

Ďakujeme za finančnú podporu prostredníctvom 2%, ktoré nám každoročne pomáhajú zabezpečiť pre Šimona podmienky – rehabilitácie a pomôcky, ktoré nie sú hradené zdravotnou alebo sociálnou poisťovňou.