2019

Zo Šimonka vyrástol za posledný rok už „veľký chlap“ – tretiak. Každodenné povinnosti súvisiace so školou a rehabilitáciou sú pre neho už rutina. Dúfala som, že už mu nebudem musieť dohovárať, aby cvičil bez odvrávania, ale stále je to dieťa. Čas, ktorý iné deti majú na hry a kamarátov, veľmi často trávi na cvičeniach. O to horšie pre neho, že sa snažíme naplánovať intenzívne pobyty v čase prázdnin, aby nechýbal na vyučovaní. Minulý rok sme vďaka finančným prostriedkom z 2% mohli absolvovať päť dvojtýždňových pobytov v centre Natália v Hlohovci (cena 5 x 700€). Kúpili sme Šimonkovi špeciálny tandemový bicykel, vyrobený na mieru.(cena 1300€). Uhradili sme doplatok na nový mechanický vozík v hodnote cca. 830€  ( cena vozíka 2517€). Z finančných prostriedkov taktiež hradíme pravidelné cvičenia a plávanie, ktoré absolvujeme každý týždeň pod vedením fyzioterapeuta (ročné náklady cca. 2000€). Aj keď chodíme s manželom obaja do práce, takéto veľké výdavky, ktoré riešia všetci rodičia s hendikepovaným dieťaťom, by sme si bez pomoci dobrých ľudí nemohli dovoliť. Preto sme každoročne závislý na vyzbieraných finančných prostriedkov prostredníctvom 2%, aby sme mohli uhradiť finančné náklady súvisiace s rehabilitáciami a zdravotnými pomôckami. Bez pravidelného cvičenia by sa Šimonkov stav veľmi rýchlo zhoršil. Tento rok je vidieť ako veľmi vyrástol a aj napriek cvičeniam sa zhoršilo postavenie chodidiel, chrbtica… Fyzicky hendikepované deti sú odkázané na celoživotné rehabilitácie, aby sa ich zdravotný stav nezhoršil. Každé obdobie, keď si dáme voľno od cvičení, je veľmi rýchlo vidieť ako sa Šimonkovi pohoršilo. Máme ale veľké šťastie, že máme veselého syna, ktorý nám každodenne dáva dôvod sa tešiť zo života.

Tento rok sme začali navštevovať centrum Svetielko v Bratislave. Máme v pláne absolvovať päť dvojtýždňových pobytov. Samozrejmosťou sú individuálne cvičenia pod dohľadom fyzioterapeuta a plávanie. Tešíme sa na pekné počasie, keď budeme môcť chodiť na výlety do prírody na novom bicykli.